Radar, informativní měření rychlosti

Image

    Vyrábíme radary, které zobrazují aktuální rychlost projíždějících vozidel. Rychlost se zobrazuje na sedmi segmentových modulech velikosti 31cm, které jsou osazeny vysoce svítivími LED diodami a to červené a zelené barvy. Červená barva svítí při nadlimitní rychlosti a zelená barva při povolené rychlosti. Toto barevné rozlišení je z psychologického hlediska vnímáno řidičem jako barvy na semaforech a rychleji si uvědomí, že jede vyšší než povolenou rychlostí. Radary také zobrazují nápis "ZPOMAL", který svítí červeně při nadlimitní rychlosti.Statistika silničního provozu

Image

    Ve Vámi určené lokalitě nainstalujeme zařízení, které měří rychlost projíždějících vozidel, počítá je a včetně data a hodiny, tyto informace ukládá na paměťovou kartu. Z těchto uložených dat Vám vypracujeme protokol o statistice provozu, který je v týdenních intervalech. Z tohoto protokolu zjistíte počet projíždějících vozidel, jejich průměrné a maximální rychlosti apod. Toto zařízení si pronajmete na určitou dobu, což šetří Vaše finance a získáte dostatečně přehledný popis o silničním provozu v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že zařízení nezobrazuje rychlost projíždějících vozidel, máte přesné hodnoty rychlostí – nikdo kvůli zařízení nezpomaluje a naopak nikdo schválně nezrychluje, aby “trhl” rekord. Zařízení funguje na baterie, takže není nutno zajistit přívod 230VAC, což dělá instalaci velmi rychlou a snadnou na většině míst. Níže si můžete stáhnout soubor k nahlédnutí s již vypracovanou statistikou provozu...

Ke stažení:


    STATISTIKA PROVOZU - protokol
    STATISTIKA PROVOZU - leták
    RADAR, informativní měření rychlosti - leták
Image